Amaç&Kapsam

Amaç&Kapsam

Ulusal ya da uluslararası her süreç bireyin, toplumun ve devletin etkileşimi ile şekillenmektedir. Devletler arasındaki ilişkiler, toplumsal eğilimler ve bireysel tercihler doğrudan ya da dolaylı olarak çevreyi etkilemektedir. Bu etkileşim içerisinde bir taraftan devletlerin benimsediği politikalar uluslararası sistemin çevreye ilişkin kısmen kaotik duruşunu belirlerken diğer taraftan birey ve toplum düzeyinde kabul gören ahlak anlayışı da devletlerin çevreye dair politika tercihlerine tesir etmektedir.

ISEM2022 ile birey, toplum, devlet ve uluslararası sistem etkileşimi içerisinde her bir analiz düzeyindeki aktörlerin çevre ile barışık bir gelecek inşası adına sunabileceği muhtemel katkıyı irdeleyen tebliğlerin ve alanda uzman konuşmacıların yer alacağı, sosyal ve siyasal bilimler ağırlıklı uluslararası bir sempozyum amaçlanmaktadır.