Amaç & Kapsam

Amaç & Kapsam

ISEM Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, bu yılki "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" temasıyla, çevresel zorluklarla başa çıkarken ahlaki prensipleri koruma amacıyla disiplinlerarası diyalog ve işbirliğini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bilgi alışverişi, işbirliğine dayalı ortaklıklar ve eğitimci networkü aracılığıyla ISEM Sempozyumu, çevre konusunda yenilikçi çözümleri araştırmayı, çevresel konuların ahlaki boyutlarını incelemeyi, kurumsal bazda yeşil dönüşümü savunmayı, çevresel politikaların ortaya çıkışında etkinliğini artırmayı ve sürdürülebilir uygulamalarla toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Sonuç olarak, ISEM Sempozyumu, bu yıl kolektif eylemi ve dönüştürücü değişimi öne çıkarmayı amaçlamaktadır.  Mevcut ve gelecek nesillerin refahı için çevresel korumayı ve ahlaki davranışı önceliklendirerek, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik etrafında bir gelecek tahayyülü oluşturmayı hedeflemektedir.