Bildiri Formatı

Bildiri Formatı

Sempozyum için bildiri formatını aşağıdaki dosyada bulabilirsiniz. Bildirinin sayfa sınırı 15 sayfa ile sınırlandırılmıştır. 

Tamamen Türkçe olan bildiriler için İngilizce özet bulunmalıdır.

Bildiri Formatı : ISEM 2022_template_extended_abstract.docx